Jan Book
Jan Book

Jan Book, managementkonsult

Jan Book har över 30 års erfarenhet som linjechef och konsult i olika internationella konsultbolag. Jan startade sin karriär som IT-ansvarig i förpackningsindustrin och har därefter arbetet inom olika internationella konsultbolag såsom Enator, SIAR-Bossard, Gartner Group, Booz Allen Hamilton och Trinovo Consulting Group.
Fokus har varit IT ur ett managementperspektiv med uppdrag inom följande område: Affärsdriven IT-strategi, CIO for hire, Kostnadseffektivitet, IT-sourcing, Hantering av IT vid Mergers & acquisitions, Kvalitetssäkring, IT organisation,  IT-styrning/kontroll,  IT investeringar.
Jan har erfarenhet från de flesta branscher såsom: Bank, Detaljhandel, Energi, Telecom, Offentlig förvaltning samt ett antal olika Tillverkningsindustrier såsom förpackning, skogsindustri, livsmedel, bil, byggmaterial, kemi, försvarsmaterial, konsumentprodukter, teknisk service och läkemedel/sjukvårdsprodukter

EC Södertull  i Malmö

Jag har även kontor på EC Södertull i Malmö:

Södra Vallagatan 5, 211 40 Malmö

Jag är även aktiv i Nyföretagar Syds Tillväxtnätverk. Följ länken för mera information.